Presentationer och mentimeter-resultat

Klicka på länkarna nedan för att läsa de olika presentationerna och mentimeter-resultatet. 

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsning Anna Siverskog - Queera livslopp, att leva och åldras som lhbtq-person

Föreläsning Susanne Rolfner Suvanto - Tre viktiga saker om ensamhet

Föreläsning Leif Sandsjö - Digitalt utanförskap - AAH

MENTIMETER

Digitala samhället 1

Digitala samhället 2

Frivilligverksamhet 1

Frivilligverksamhet 2

Mötesplatser - seminarium 1

Mötesplatser - seminarium 2

Uppsökande verksamhet - seminarium 1

Uppsökande verksamhet - seminariegrupp 1

Uppsökande verksamhet - seminarium 2

Uppsökande verksamhet - seminariegrupp 2